HANEDAN - (Devlet Kurup, Devlet Yıkanlar...)

  Bugün sabah çarşıya çıkıp aldığım 4 kitabın arasından, tek nefeste okuduğum bu eseri size tavsiye etmek istiyorum. Selman Kayabaşı'na olan ilgimden dolayı, yazdığı kitaplarda resmen kaybolduğumu ithaf etmek istiyorum. Dolu dizgin bilgilendirici ve kurgusal metinlerle bizlere yaşanmış olabilir denilen gerçekleri anlatan Selman Kayabaşı, bu şaheserin de de beni ziyadesiyle şaşırtmayı başardı. Teşkilat'ın aydınlığa kavuşturacağı karanlık sırlarını içerisinde barındıran bir kitaptır. Teşkilat sancağına sahip beylerin, 622 yıllık süre gelecek bir imparatorluğun temellerini attıkları gibi, 1918 sene-i devriyesinde de atılan temelleri yeni bir devlet için yıktıklarını konu almaktadır. Sultan Abdülhamid'de saklı kalan ve bir Dolmabahçe gecesinde, sırlarını ortaya çıkartarak yeryüzünü aydınlatan bir harita. Teşkilat'ın vazife haritası. Abdülhamid, devletin yıkılacağını bilmesi bir yana dursun. Devletin Teşkilat'ın emri ile yıkılacağı sırrını ve bu yıkımdan sonra ele alınacak 3 ibareyi belirtir.
Sultan Abdülhamd-i Sahi'nin, ağarmış sakalının arasında gizlenen dudaklarından döktüğü şu son sözler, artık Teşkilat'ın vazifesinin başladığını belirtiyordu. 

"Biriniz devlet kuracak."
"Biriniz devlet yıkacak."
"Biriniz devlet olacak." Tanıtım Yazısı

  O gün, İstanbul'da cesedi bulunan yazar, ''Hanedan'' başlıklı gizli bir dosyanın muhafızıydı. Anadolu'ya gelen boyların kurduğu devletleri ve bu boyların birbiriyle ilişkisini inceleyen yazar, istihbarat teşkilatlarının peşinde olduğu bir haritayı deşifre etmek üzereydi. Harita, Fatih Sultan Mehmet'in, Buhara'da, Timur Devleti'nden şehirler şehrine, İstanbul'a davet ettiği matematikçi ve uzay bilimci Ali Kuşçu tarafından hazırlanmış, belgenin son şeklini ise Akşemseddin tasarlamıştı. 1071'de Anadolu'ya gelen gizli bir yapının resmedildiği harita, 1918'de Yıldız Sarayı'nda, tekrar konuşulmaya başlandı.

 Sivas Kongresi'nin divan kâtipliğini ve istihbarat başkanlığını yapan İsmail Hami, 1071'de Sivas'a yerleşen Danişmendoğlu Beyliğinin o günkü temsilcisi idi. Erzurum Kongresi'ni tertip eden Hüseyin Avni, 1071'de Erzurum'a konan Saltukoğullarından Ebul Kasım'ın torunuydu. Ve en önemlisi, "Hanedan" isimli dosyaya göre, Osmanlı İmparatorluğundaki hiyerarşi gereği, Kayıhanoğullarından sonra gelen ama veziriazamdan da üstün olan bir başka aile tartışılıyordu kitapta: Giray Hanedanlığı. Padişahın altında, veziriazamın üstünde olan bu makama, örfe göre Kırım Hanı Giraylar oturuyordu. İmparatorluk yıkılırken sadrazamlık makamına Giray Hanedanı'nın o günkü lideri, Ahmet Tevfik Paşa tayin edilince, 1071'de Anadolu'ya gelen beylerin yeni bir devlet kurmak için emir aldıkları belli oldu. Nitekim beyler Anadolu'da ilk olarak nereye yerleşmişse, Milli Mücadele de o şehirlerde başlayacaktı.


Kitap: HANEDAN
Sayfa: 237
Tür: Edebiyat, Roman
Baskı: 65. Baskı
Yıl: 2013

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme